Tjenester Kjellerutgraving Graving og drenering Opparbeidelse av uteområdet Trefelling og beskjæring Belegningsstein og kantstein

Velholdt Entreprenør AS har lang erfaring og den nødvendige kompetansen til å uføre alle typer gravings prosjekter. Alt fra kjellerutgraving til grøftegraving og tomtegraving. 

Går du med planer om å bygge noe nytt? Om det er kjellerutgraving, garasje tilbygg eller gravegrøfting, vi tar jobben fra grunnarbeidet starter til det er ferdig. 

Kontakt oss for en gratis befaring av kjellerutgraving.

Gratis befaring
Velholdt Entreprenør-Tjenester-Kjellerutgraving

Stadig flere og flere har oppdaget fordelen med å utnytte kjelleren til boligareal – kanskje en ønsker seg en kjellerstue, eller en vil frigjøre mer plass i resten av huset ved å flytte for eksempel vaskerommet eller boden til underetasjen.  Det er også en investering med tanke på videresalg en dag.

Før man setter i gang med en eventuell kjellerutgraving så er det viktig å være klar over omfanget og risikoene forbundet med en kjellerutgraving. Riktig sikring av grunnmuren under utgravingen er helt avgjørende, dette fordi gravingen vil berøre den eksisterende grunnmuren og såle.

Skal det graves ut en kjeller som skal benyttes som et boligareal så er det viktig å huske på at takhøyden må være på minimum 2,0 meter. En takhøyde regnes som avstanden mellom himling og gulv.

I tillegg til gravearbeidet som gjøres i kjelleren, så skal det også graves rundt. Det utvendige gravearbeidet gjøres ikke kun fordi det skal bygges nye kjellervegger, men også for å sikre at vannet ledes vekk fra husveggen slik at kjelleren blir tørr.

velholdt-entreprenor-kjellerutgraving
velholdt-entreprenor-kjellerutgraving-1

Sannsynligheten er stor for at eventuell eksisterende drenering ikke ligger dypt nok. Drensrørene bør ligge minimum 20 cm under kjellergulvet, noe som betyr at de fleste utgravinger av kjellere også innebærer ny drenering av boligen. Vi utfører understøping av grunnmur og ny drenering på utsiden av huset ditt.

Dette har vi lang erfaring med, så du vil få et resultat som du er fornøyd med. Vi har etter hvert så god erfaring med utgraving av kjeller, at vi uten ­knussel står frem og sier at vi er den store kjellereksperten i distriktet.

Kontakt oss for en befaring.

Gratis befaring