HMS

Mål for Helse – Miljø og Sikkerhet.

Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.

Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.

Faglig kompetanse

Velholdt Park og Hage * Sertifisert bedrift

Vi er stolte av å være en Sertifisert bedrift. Det er din sikkerhet for fagmessig utført jobb til riktig pris.

Velholdt Park og Hage er godkjent for ansvarsrett av Direktoratet for Byggkvalitet – det er en bekreftelse på at kunden er sikret fagmessig utført arbeid.