Velholdt Entreprenør AS tar de fleste oppdrag når det kommer til oppussing av uteområdet ditt. Graving og drenering, legge belegningsstein, kantstein, brostein, skifer eller asfalt.
Vi gjør det meste!

Skal du ha satt opp prydmur, støttemur eller trapp er dette noe vi er flinke til. Utvalget i murer er stort og her er noen alternativer kundene våre kan velge mellom.

Natursteinsmur ensidig eller tosidig, kulesteinsmur, kubbemur, støttemur med forskalingsblokker eller betongmur.

Med Velholdt Entreprenør på laget vil jobben bli gjort!

Oppussing av uteområdet eller hagen din kan gjøres enkelt, eller skikkelig. Det innebærer som oftest en fin plen, ferdigplen eller beplantning. Vi sørger for at graving og planering av hagen gjøres i henhold til terrengtilpassing og terrengplanering.

Lagvis opparbeidelser av flater, skråninger og skrånende terreng må det også tas høyde for. Velholdt Entreprenør AS hjelper også med drenering, legge kloakk, utgraving av kjeller eller planering av tomt. Ta kontakt i dag for gratis befaring!